Cena za výcvik 770

.

ZAČIATOK KURZU 7/2021, Výuka teorie aj dištančnou formou

 

Kondičné a doplnkové jazdy v trvaní 90 min  45€

Zápis do kurzu

Pre úspešné prihlásenie je potrebné:

  1. Vyplniť prihlášku o zaradenie do kurzu (v prípade, že záujemca o výcvik nemá 18 rokov,  žiadosť  podpíše aj zákonný zástupca)
  2. Vyplniť žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
  3. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné potvrdiť všeobecným  alebo praktickým lekárom
  4. Uhradiť kurzovné alebo jeho časť, minimálne 200 Eur. (Celu sumu uhradiť do 3 mesiacov od začiatku kurzu. Je bez navýšenia ceny.)

Na žiadosť na zaradenie do kurzu je  tlačivo vo formáte A4 . Tlačivo v správnom formáte si spolu s inštruktážou o jeho vyplnení môžete bezplatne vyzdvihnúť v Autoškole Star v utorok alebo vo štvrtok od 18:00 do 20:00.