Cena za výcvik 960

ZAČIATOK KURZU 6.8.2023, o 18.00hod.

 

Kondičné jazdy už od  50€  /  90 min

Zápis do kurzu

Pre úspešné prihlásenie je potrebné:

  1. Vyplniť prihlášku o zaradenie do kurzu (v prípade, že záujemca o výcvik nemá 18 rokov,  žiadosť  podpíše aj zákonný zástupca)
  2. Vyplniť žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
  3. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné potvrdiť všeobecným lekárom alebo, alebo pediatrom (v prípade uchádzača vo veku menej ako 27rokov)
  4. Uhradiť kurzovné alebo jeho časť, minimálne 100 Eur. (Celu sumu uhradiť do 3 mesiacov od začiatku kurzu)

Na žiadosť na zaradenie do kurzu je  tlačivo vo formáte A4 . Tlačivo v správnom formáte si spolu s inštruktážou o jeho vyplnení môžete  vyzdvihnúť v Autoškole Star. Stretnutie na vyzdvihnutie tlačiva dohodnúť telefonicky na t.č.:0949543707 .